Μια πρωτοβουλία της   energy

facebook twitter

Αλλάζουμε σε ένα κόσμο που αλλάζει


Συνεργαζόμενοι Φορείς

Οι Φορείς του Συνεδρίου

Υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑ και την υποστήριξη των Φορέων.

 
Οι Χορηγοί του Συνεδρίου

Οι Χορηγοί του Συνεδρίου

Επιχειρήσεις και περιοδικά του κλάδου του αλουμινίου.

 


Τα Νέα του Συνεδρίου

Τα Νέα του Συνεδρίου

Τα Δελτία Τύπου που διανέμονται στον κλαδικό τύπο.

 

Επιχειρήσεις κορυφαίες και καθοριστικές για το συνέδριο, που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την εξέλιξη του γεγονότος.
Συμμετέχουν στην Επιτροπή του Συνεδρίου, έχουν σημαντικό ρόλο στις παράλληλες εκδηλώσεις, στηρίζουν σταθερά το συνέδριο και συμβάλλουν τα μέγιστα στην επιτυχία του.