Μια πρωτοβουλία της   energy

facebook twitter

Αλλάζουμε σε ένα κόσμο που αλλάζει


Συνεργαζόμενοι Φορείς

Οι Φορείς του Συνεδρίου

Υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑ και την υποστήριξη των Φορέων.

 
Οι Χορηγοί του Συνεδρίου

Οι Χορηγοί του Συνεδρίου

Επιχειρήσεις και περιοδικά του κλάδου του αλουμινίου.

 


Τα Νέα του Συνεδρίου

Τα Νέα του Συνεδρίου

Τα Δελτία Τύπου που διανέμονται στον κλαδικό τύπο.

 

Τα Βραβεία & οι Έπαινοι ALUMINI είναι μία ιδέα που έγινε θεσμός, γατί σήμερα η κοινωνία έχει ανάγκη από άξιους ανθρώπους και θετικά πρότυπα.
Επιβραβεύουμε τους ανθρώπους, το έργο και τις αξίες τους. Επιβραβεύουμε αυτά που εκπροσωπούν και ευχόμαστε η πορεία τους να βρει μιμητές.
ALUMINI, σημαίνει «οι άνθρωποι του Αλουμινίου» και σκοπός μας, σε κάθε απονομή, είναι να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς.